Gjorgjiev

  • Photography
  • Design
  • Blog
  • Weddings
  • Astro

Јас сум Александар Ѓоѓиев. Фотограф и графички дизајнер роден во Кочани. Дипломирав на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, насока Комјутерски Дизајн. Мојата работа е изразена преку уметноста. Таа е разновиден опсег на човечки активности кои вклучуваат создавање дела кои ја претставуваат имагинацијата или техничката вештина на творецот, наменети да бидат ценети пред се за нивната убавина или емоционална моќ.

Моето прво работно искуство беше како Графички Дизајнер во сектор за Графички Дизајн и Подоготовка во Печатница Европа 92. Како дел од тимот стекнав искуство за печатарската индустрија и општо за подготовка за печатење. Како дел од уметноста, Графички дизајн е дисциплина чија активност се состои во проектирање визуелни комуникации наменети за пренесување пораки со одредени цели.

Фотографијата е правецот во кој јас се пронајдов себеси. Пасија која преку работењето ме прави среќен. Фотографирањето на еден момент открива колку е навистина богата реалноста. Првите чекори почнаа уште како студент. Инспирација за мојата работа е природата. Природата, во најширока смисла, е природен, физички, материјален свет или универзум. Таа може да се однесува на феномените на физичкиот свет, а исто така и на животот воопшто.

Content is protected.